title separator

Utbildning extensions

Vi håller i utbildningar för frisörer som vill börja jobba med vårt hår! Vi kommer till er om ni är minst 3 deltagare annars är ni välkommen på utbildning hos oss!

Varför ska du välja våra löshårs utbildningar?

•    Vår höga kvalité på hårförlängnings utbildningar
•    Vi har längre utbildningar än de flesta
•    Du får möjlighet att köpa vårt löshår
•    När du är klar så känner du att du kan sätta igång med hårförlängnings kunder direkt!
•    När kursen är färdig så kan du anpassa hårförlängningar till olika kundtyper.
•    Hos oss kan du bli expert på att göra löshår utan att förstöra kundernas hår.

Vi håller i kostnadsfria tejputbildningar för frisörer. Under våra utbildningar får ni lära er allt som behövs för att bli ett proffs på tejpextensions.

Vad ingår i vår grundutbildning för tejpextensions

•    Tejp extensions certifikat
•    Isättning av tejpextensions
•    Borttagning av tejpextensions
•    Omsättning/uppflyttning av tejpextensions
•    Inklippning av löshår
•    Fakta om vårt löshår
•    Olika tekniker
•    Slitage och skötsel
•    Vilka kunder kan ha tejp metoden?
•    Inför en hårförlängning
•    Konsultation
•    Produkter
•    Återbesök
•    Hårutfyllnad

Vi håller 2-4 dagars utbildningar

•    Tejpförlängning grundutbildning
•    Tejpförlängning advanced

Kontakta oss för info om utbildningar angående dessa metoder

Keratinvax grundutbildning
Keratinvax advanced med mini & maxi tip
Insydd/Weaving
Microringar
Microflätor